Pfarrer Herman Kirsch stirbt am 1. Mai

1975

Geistlicher Rat, Pfarrer Herman Kirsch stirbt am 1. Mai.  Pfr. Bertram Fritz tritt seine Nachfolge an.